fredag 2 juli 2021

Nu kan vi träna aikido igen!

Från och med tisdag 6 juli tränar vi aikido igen på Enighet, inte bara jo och bokken.

Folkhälsomyndigheten har lättat på restriktionerna och efter samråd med Christian Engvall, ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundets medicinska kommitté, tar vi nu detta efterlängtade steg.

Till en början råder följande försiktighetsåtgärder:

1 Kom inte till träningen om du har symptom på covid-19.

2 Växla inte partner på träningen mer än någon enstaka gång.

3 Byt inte redskap (t.ex. jo, bokken, tanto) med varandra.

4 Undvik trängsel.

Här är Svenska Budo & Kampsportsförbundets riktlinjer som gäller från 1 juli.

Våra träningstider:

Tisdagar och torsdagar kl. 19.00-20.30

Lördagar kl. 12.30-14.00