söndag 8 december 2013

Yuletid Aikido Seminar Enighet

Yuletidelägret eller vårt årliga Decemberläger, Lucialäger, Nobelläger, kärt barn har många namn. Man kan säga samma men inte samma ändå, för Aikido är en ständig process, därför blir lika olika. Vi alla deltagare vill tacka Jan, Jorma och Stefan, för som vanligt var det ett utmärkt läger, underbart är kort tyvärr. Vi Enighetare vill tacka de som dök upp på vårt läger, vädret till trots, det visar att vi på Enighet gör något rätt. Bilderna är tagna med mobil utom gruppfotot, därför är kvaliten på bilderna inte den bästa. Vi på Enighet hoppas att se alla igen nästa Decemberläger eller på läger där imellan.

Yuletidelägret or our annual December Camp, Lucia Camps, Nobel Camp, dear child has many names. You could say the same but not the same, because Aikido is a constant process, therefore becomes equally different. We all participants would like to thank Jan, Jorma and Stefan, because as usual it was a great camp, great is short unfortunately. We Enighetare want to thank those who showed up at our camp, despite the weather, it shows that we are doing something right. The pictures are taken with mobile except the group photo, which is why the quality of the pictures are not the best. We at Enighet hope to see everyone again next December camp or camped there between.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar