onsdag 7 maj 2014

Kristianstad Aikido klubb 20 års jubileum.

Peter Spangfort visar taninzugake kokyuho och kokyuhonage, försvar mot flertal partners/motståndare. I Aikido har vi varken motståndare eller försvar, detta är en motsägelse och min högst personliga åsikt. Aikido bygger på partnerskap, för att gemensamt nå Ai (harmoni), taninzugake är en av hörnpelarna i Aikido. Förhoppningsvis kommer dessa små video bitar ge någon form av klarhet, förklaring eller förtydliga vad Aikido är för både utövare och icke utövare av Aikido.

Peter Spangfort shows taninzugake kokyuho and kokyuhonage, defense against multiple partners / opponents. In Aikido, we have neither opponent or defense, this is a contradiction, and my personal opinion. Aikido is based on partnership in order to jointly achieve Ai (harmony), taninzugake is one of the pillars of Aikido. Hopefully these little video bits provide some sort of clarity, explanation or clarification of what Aikido is for both practitioners and non-practitioners of Aikido.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar